# Book / BG Book / EN PDF Pages
1 Евангелието според Матей Matthew 7-66
2 Евангелието според Марк Mark 67-104
3 Евангелието според Лука Luke 105-164
4 Евангелието според Йоан John 165-208
5 Деянията на апостолите Acts 209-264
6 Посланието на апостол Яков James 265-272
7 Първото послание на апостол Петър 1 Peter 273-280
8 Второто послание на апостол Петър 2 Peter 281-286
9 Първото послание на апостол Йоан 1 John 287-294
10 Второто послание на апостол Йоан 2 John 295-298
11 Третото послание на апостол Йоан 3 John 299-302
12 Посланието на апостол Юда Jude 303-306
13 Посланието на апостол Павел към Римляните Romans 307-330
14 Първото послание на апостол Павел към Коринтяните 1 Corinthians 331-354
15 Второто послание на апостол Павел към Коринтяните 2 Corinthians 355-370
16 Посланието на апостол Павел към Галатяните Galatians 371-380
17 Посланието на апостол Павел към Ефесяните Ephesians 381-390
18 Посланието на апостол Павел към Филипяните Philippians 391-398
19 Посланието на апостол Павел към Колосяните Colossians 399-406
20 Първото послание на апостол Павел към Солунците 1 Thessalonians 407-414
21 Второто послание на апостол Павел към Солунците 2 Thessalonians 415-420
22 Първото послание на апостол Павел към Тимотей 1 Timothy 421-428
23 Второто послание на апостол Павел към Тимотей 2 Timothy 429-434
24 Посланието на апостол Павел към Тит Titus 435-440
25 Посланието на апостол Павел към Филимон Philemon 441-444
26 Посланието към евреите Hebrews 445-461
27 Откровението на апостол Йоан Revelation 461-488